Zahvala g. Janku Slavič

Saj človek težko verjame, da je kaj takega možno. Pa vendarle.

Moderator: Admin KCS

Post Reply
Admin KCS
Administrator foruma
Posts: 818
Joined: 04 Jan Thu, 2007 12:19

Zahvala g. Janku Slavič

Post by Admin KCS »

Na občnem zboru Kasaškega kluba Ljutomer, v sredo dne 20.10.2021 se je dosedanji predsednik kluba mag. g. Janko Slavič, odločil, da ne bo več kandidiral in po 29-ih letih predaja »štafetno palico« mlajši generaciji. Na predlog Upravnega odbora smo člani občnega zbora za novega predsednika imenovali g. Branka Kristl.
V Prlekiji, ki je zibelka kasaškega športa, se že nekaj časa opaža upad interesa za rejo kasačev. Glavni vzrok za nezadovoljstvo so prenizke nagrade na tekmovanjih, ki se praviloma niti ne približajo osnovnim stroškom same reje, kaj šele vloženega dela in truda, da konja suvereno pripraviš vsaj za nastop v dirki. Da pa konj pride na uvrščena, nagrajena mesta, pa je že vezano na kakovostno prehrano, drago opremo, prevozna sredstva, veterino, vsakdanje treninge neglede na vreme itd. Po mnenju večine za nezadovoljstvo ni krivo vodstvo kluba ampak globalni vzroki segajo na nivo države ali točneje na nezmožnost Kasaške zveze Slovenije in ostalih institucij, da se razbije držani monopol LOTERIJE Slovenije in se s tem vzpostavi možnost uveljavitve konjskih stav na nivo, kot ga poznamo v vseh kasaško naprednih državah Evrope, ter se tako omogoči konstantno financiranje tako reje, kot izvedbe tekmovanj v tem športu. Srž problema torej ni le na nivoju Zveze, kjer se je v zadnjih letih zamenjalo nekaj predsednikov, vendar se kljub trudu posameznikov stvar ne premakne z mrtve točke. Zaman tekmovalci že desetletja poslušamo obljube o izgradnji centralnega hipodroma v Ljubljani. Tako se naši najboljši rejci, lastniki in tekmovalci morajo za vsaj delno pokrivanje stroškov odpravljati na hipodrome v tujino. Italijo, Madžarsko in Avstrijo. Nekaj je takih, ki imajo svoje konje tudi na Švedskem.
K pisanju tega prispevka me je spodbudilo dejstvo, da se dosedanjemu predsedniku mag. g. Janku Slaviču na občnem zboru nekako nismo dostojno zahvalili za vloženi trud in čas, ki ga je v 29-ih letih ljubiteljsko, povsem brezplačno, namenil napredku in razvoju domačega kluba. Predsednikovanje je prevzel kmalu po osamosvojitvi Slovenije, v času preoblikovanja gospodarstva, v času lastninjenja, ko je večina »gigantov« gospodarskega razvoja Pomurja razpadlo in s tem večina naših stalnih, večletnih sponzorjev in podpornikov. V času, ko nekateri konjeniški klubi v Sloveniji tega preobrata niso zmogli preživeti. Lastniki kasačev smo na hitro ostali brez prireditev na hipodromu Lesce Bled, v Radovljici, brez hipodroma na Brdu, kmalu so ugasnile tudi prireditve na hipodromu v Kamnici pri Mariboru, prav tako se je občasno zamajalo tudi v Krškem. Da se je zapolnila vrzel, smo v Ljutomeru povečevali število tekmovalnih dni. Predsedujoči je k sodelovanju pritegnil vse župane Prleških občin. V tem času so tudi vsi župani posadili na hipodromu spominske lipe. Da je pritegnil pozornost širše javnosti, je 13. lipo ob 135 letnici posadil tudi takratni predsednik države g. Danilo Turk. Še pred tem se je v tem času izvedla tudi zadnja širitev ljutomerske proge, postavila se je sodniška tribuna, nato pokrita tribuna za 1000 gledalcev. Prav tako je kot predsednik KK vložil veliko truda skupaj z ostalimi, najprej za revindikacijo Zadruge za vzrejo žrebet, ki je bila pogoj, da smo lahko sodelovali v denacionalizacijskem postopku za vrnitev nekdanje žrebarne na Moti. S tem smo pridobili pogoje za odplačevanje kredita, najprej za izgradnjo pokrite tribune za gledalce in v nadaljevanju za izgradnjo sedanjih hlevov na hipodromu. Na občini je uspel s predlogom izgradnje sedanje avenije. Celotne ulice v smeri proti hipodromu. Večina v UO nas je podprla tudi predlog za najemniško ureditev gostinskega lokala na hipodromu. Prav tako obnovo bivše upravne zgradbe hipodroma in v njej ureditev kasaškega muzeja. Ponovno je dvignil sloves ljutomerskega kasača in dosegel priznanje tradicionalne pasme, ter dal poudarek zgodovinskim izvornim linijam le-tega. Vzdržati je bilo potrebno pritiske ob trenju med takratno Kasaško zvezo in Kasaško centralo. Zgradil se je novi skeden za seno in slamo. V zadnjem času namakalni sistem za tekmovalno stezo. Na hipodromu smo zasadili potomko mariborske stare trte itd. Verjetno bi se dalo še veliko naštevati. Med drugim vsa ta leta iskanje novih sponzorjev in donatorjev ter ohranjanje pristnih stikov v smislu zadržanja že uveljavljenih, da smo vsa ta leta ostali nad vodo, kot radi rečemo.
Skratka, spoštovani Janko, hvala za vaših neutrudnih 29 let, predvsem v imenu starejše generacije, ki že nekaj rodov nazaj, vse od ustanovitve vztrajamo pri tem plemenitem športu. Le-ta je rodbinsko nazaj zaznamoval tudi vas, kljub temu, da se v sulkiju nikoli niste pomerili na tekmovalni stezi, pa ste le-tej na drug način ostali vsa ta leta predani in zvesti. Zapis pa naj mlajši generaciji, kateri so včasih nestrpni, predstavlja izziv za naprej. Tudi oni naj imajo pred seboj prostor in se izkažejo, da bomo skupaj z optimizmom zrli v prihodnost. Novemu upravnemu odboru in predsedniku g. Branku Kristl pa želim veliko uspehov in dajem predlog, da vas imenujejo za častnega predsednika Kasaškega kluba Ljutomer.

Član KK Ljutomer:
Franc JUREŠ
Admin KZS
Post Reply